Úvod / Etické zásady společnosti Michelin Group

Etické zásady společnosti Michelin Group

Každodenní etické jednání - Etické zásady společnosti Michelin Group

Je nezbytné, aby se zaměstnanci, zákazníci, akcionáři a společnost obecně chovali eticky a v souladu s hodnotami naší skupiny, všude a za všech okolností. Michelin spoléhá na každého z vás, že ochrání zaměstnance, zachová pověst a integritu skupiny a ochrání společnost před rizikem finančních ztrát a právních škod.

Michelin poskytuje nový digitální etický kodex , který je přístupný, úplný a uživatelsky přívětivý. Kodex popisuje základní hodnoty, principy a požadavky skupiny. Představuje pokyny pro rozhodování podle Etického kodexu posiluje politiku nulové tolerance vůči jakémukoli nevhodnému chování, praktikám, činům nebo slovům, které mohou představovat riziko pro individuální a kolektivní blaho nebo pro Michelin.
Specifickými pravidly se zabývá také Protikorupční kodex Michelin.

 

Snadný přístup k Etickému kodexu a Protikorupčnímu kodexu Michelin
  • Přímé odkazy ethique.michelin.com/cs/
  • Z  domovské stránky  www.michelin.com
  • Digitální kodex, který je přístupný na jakémkoli zařízení (počítač, tablet, smartphone)
  • Online funkce, která generuje PDF Etického kodexu s datem a ve zvoleném jazyce
  • Přímý odkaz na etickou linku v dolní části každé stránky
  • Etický kodex v ČESKÉM jazyce zde 
  • Protikorupční kodex zde

 

Etická linka

Michelin Group dává k dispozici každému, kdo chce nahlásit upozornění, linku Michelin Ethics Line – Ethics Point.

Etická linka je důvěrný a bezpečný nástroj pro podávání zpráv, který pomáhá společnosti Michelin, jejím zaměstnancům a obchodním partnerům: zákazníkům a dodavatelům.

Etická linka je řízena specializovaným externím poskytovatelem služeb, který je jedinečný pro celou skupinu (Navex Global) a je přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu následujícím způsobem:

  • Důvěrně a nezávislě
  • K dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Mohou jej používat všichni zaměstnanci ve svém preferovaném jazyce

Nahlásit online:
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38522/index.html
Zavolat:
800-142-255 (Česká republika)
0800-001-696 (Slovensko)

 

PODÍVEJTE SE, prosím, na náš Komunikační dopis věnovaný každému

partnerovi ČEMATU zde.