Úvod /

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shrnutí

ČEMAT trading, spol .s r.o. (dále jen „ČEMAT" nebo „my“) se zavazuje chránit vaše osobní údaje a jasně a transparentně vás informovat o tom, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) vysvětlují, jak budeme zpracovávat osobní údaje, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a digitální služby a osobní údaje které nám poskytnete vy nebo, které o vás v souvislosti s naším obchodním vztahem získáme z jiných zdrojů. 

Přečtěte si prosím pozorně následující text Zásad, abyste byli informováni o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme a jaké postupy k tomu používáme.

 1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

 2. Webové stránky, na které se vztahují tyto Zásady

 3. Osoba pověřená dohledem nad zpracováním osobních údajů

 4. Další související informace (včetně informací o cookies)

 5. Konkrétní okolnosti zpracování vašich osobních údajů

 6. Marketingová komunikace

 7. Informace, které o vás můžeme získat z jiných zdrojů (tj. ne od vás)

 8. Kde ukládáme vaše osobní údaje

 9. Sdílení vašich osobních údajů

 10. Mezinárodní převody

 11. Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat

 12. Vaše práva 

 13. Co můžete dělat, pokud nejste spokojeni s tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme

 14. Zabezpečení osobních údajů

 15. Změny Zásad

 

 1. Kdo jsme a jak nás můžeme kontaktovat

Název naší společnosti je ČEMAT trading, spol .s r.o. a pokud používáte naše webové stránky a/nebo jste naším obchodním partnerem, jsme správcem vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“).

Pokud nás potřebujete kontaktovat, máte několik možností:

 • Napište nám na gdpr@cemat.cz 

 • Můžete nám zaslat dopis adresovaný na adresu ČEMAT trading, Čs. armády 184, Bohumín, 73551

 • Můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře 

 • Můžete nás také kontaktovat telefonicky na +420 596 013 541

 

 1. Webové stránky, na které se vztahují tyto Zásady

Informace uvedené v těchto Zásadách platí pro následující webové stránky:

www.cemat.cz

www.cemat.sk

b2b.cemat.cz

www.cematshop.sk

 1. Osoba pověřená dohledem nad zpracováním osobních údajů

Vzhledem k tomu, že jsme se zavázali k maximální ochraně a respektování vašeho soukromí, jmenovali jsme osobu pověřenou dohledem nad zpracováním osobních údajů, která se zabývá všemi aspekty nakládání s osobními údaji. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů a/nebo pro uplatnění práv, která ve vztahu k vašim osobním údajům máte, se můžete obrátit na Ivetu Koždoňovou, naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu gdpr@cemat.cz.

 

 1. Další související informace (včetně informací o cookies)

Tyto Zásady obsahují všechny základní nezbytné informace o tom, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Na některých dalších místech našich webových stránek jsou však dostupné další související informace, které vám doporučujeme si přečíst. 

Další zásady zpracování osobních údajů
Zásady používání souborů cookies
Propojené platformy 

 • Další zásady zpracování osobních údajů

Toto jsou naše hlavní Zásady zpracování osobních údajů. Konkrétní digitální produkty a služby se můžou řídit vlastními Zásadami zpracování osobních údajů, které obsahují další podrobné informace o zpracování osobních údajů v rámci konkrétního produktu/služby, je-li to relevantní. Zásady zpracování osobních údajů pro takové produkty/služby si prosím přečtěte při registraci nebo přihlášení k jejich odběru.

 • Zásady používání souborů cookies

Při používání našich webových stránek a dalších digitálních produktů, které poskytujeme, mohou být prostřednictvím souborů cookies shromažďovány informace, které vás odlišují od ostatních uživatelů našich webových stránek a jiných digitálních produktů. Pro tyto účely máme samostatné Zásady používání souborů cookies, které vysvětlují naše používání souborů cookies a účely, pro které je používáme. Doporučujeme vám, abyste si tyto Zásady používání souborů cookies, které jsou v aktuálním znění dostupné zde, přečetli.

 • Propojené platformy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na naše další webové stránky a digitální platformy našich partnerských sítí, inzerentů, přidružených společností a na stránky sociálních sítí. Pokud kliknete na takový odkaz, vezměte prosím na vědomí, že tyto další webové stránky a sociální sítě mají své vlastní zásady zpracování osobních údajů, a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si tyto zásady prostudujte.

 

 1. Konkrétní okolnosti zpracování Vašich osobních údajů

Tento oddíl stanoví:

 • způsob získání vašich osobní údaje;

 • účel zpracování osobních údajů;

 • kategorie údajů, které shromažďujeme;

 • právní základ, na který se budeme spoléhat při zpracování shromážděných údajů;

 • jak dlouho budeme shromážděné údaje uchovávat; a

 • specifické typy zpracovávaných údajů.

   

Způsob získání osobních údajů 

Účel zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchovávání

Informace, které nám poskytnete, když se zúčastníte soutěže nebo propagační akce („údaje o soutěži").

Abychom vám mohli zasílat další informace o soutěži nebo propagační akci nebo ceně získané v soutěži, pokud jste vítězem soutěže. Pokud při shromažďování vašich informací neuvedeme jinak, použijeme tyto informace pouze pro správu a administraci soutěží.

Údaje mohou zahrnovat především Vaše jméno a e-mailovou adresu. 


Pokud vyhrajete cenu, můžeme požádat o Vaši úplnou poštovní adresu,  abychom vám mohli cenu zaslat.

Plnění smlouvy mezi vámi a námi o účasti v soutěži / propagační akci.

Pokud v soutěži získáte cenu, vymažeme veškeré shromážděné údaje nejpozději do 6 měsíců od data, kdy vám zašleme vaši cenu. 


Veškeré další shromážděné údaje budou vymazány 3 měsíce po ukončení soutěže / propagační akce.

Informace, které nám poskytnete, když vyplníte průzkum nebo odpovíte na dotazník nebo odešlete recenzi nebo zpětnou vazbu („údaje o zpětné vazbě").

Shromažďování informací o konkrétní záležitosti, například o našich službách nebo o recenzích našich produktů/služeb pro účely zkvalitnění našich produktů a služeb.

Pokud je taková funkce k dispozici, může být na webových stránkách zveřejněna zpětná vazba a recenze s některými vašimi  osobními údaji. 

Informace mohou zahrnovat vaše celé jméno, e-mailovou adresu a další v příslušném materiálu požadované osobní údaje.

V mnoha případech  jsou průzkumy a dotazníky anonymní a osobní údaje shromažďujeme pouze pro statistické údaje. Pokud tomu tak není, budeme vás o tom informovat v době shromažďování údajů.  

 1. Právním základem pro získání informací z průzkumů a recenzí je náš oprávněný zájem, který spočívá ve sledování a zlepšování našich produktů a služeb.

 2. Právním základem pro zveřejnění vaší zpětné vazby včetně některých vašich osobních údajů je váš souhlas.

I když si rádi uchováváme recenze a zpětnou vazbu od vás, abychom pomohli ostatním uživatelům webu, vaše recenze a zpětnou vazbu anonymizujeme nebo odstraníme po 3 letech.


Veškeré informace shromážděné na základě průzkumu nebo dotazníku budou vymazány nebo anonymizovány do 3 let od odeslání odpovědí. 

Pokud se zaregistrujete k některému z našich digitálních produktů nebo služeb prostřednictvím účtu, požádáme vás o informace, které nám umožní vás identifikovat a poskytovat vám požadované produkty a služby („údaje o účtu").

Údaje o účtu budou zpracovávány za účelem provozování našich webových stránek, poskytování digitálních služeb, ke kterým se zaregistrujete, komunikace s vámi o těchto digitálních produktech a službách a udržování provozních záloh našich služeb.

Údaje o účtu budou zahrnovat vaše celé jméno a e-mailovou adresu. Můžeme vás také požádat o nastavení hesla, abyste se mohli bezpečně přihlásit ke svému účtu.

Právním základem pro zpracování údajů o účtu je  plnění smlouvy mezi vámi a námi o poskytování digitálního produktu a služeb.

Údaje o účtu budeme uchovávat tak dlouho, dokud u nás budete mít účet. Pokud se ke svému účtu nepřihlásíte po dobu 24 měsíců, vymažeme údaje o vašem účtu, abychom informace neuchovávali déle, než je nutné. Samozřejmě si následně můžete vytvořit nový účet.

Informace, které nám  poskytnete při používání služeb určování polohy, například náš  vyhledávač prodejců („údaje o poloze").

Tyto informace slouží pro účely doporučení prodejců v dané lokalitě.

Abychom mohli využívat některé z našich služeb, požadujeme polohu nebo používáme polohu vašeho prohlížeče nebo zařízení.  Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů vašeho prohlížeče nebo operačního systému.

Právním základem pro zpracování lokalizačních údajů je plnění smlouvy o poskytování digitálního produktu a služeb mezi vámi a námi, v rámci které Vám na Vaši žádost můžeme doporučit prodejce dle lokality.

Údaje o poloze neuchováváme.

Informace, které nám poskytnete, když s námi komunikujete, např. e-mailem nebo kontaktním formulářem nebo prostřednictvím funkce živého chatu na našich webových stránkách („komunikační údaje")

Komunikační údaje zpracováváme pro účely reagování na vaše komentáře, dotazy nebo požadavky

Informace mohou zahrnovat vaše celé jméno, vaši e-mailovou adresu a další osobní údaje, které nám poskytnete, abychom mohli zpracovat vaši žádost / komentář / dotaz

Právním základem komunikačních údajů je náš oprávněný zájem, který spočívá ve vyřízení vaší žádosti / komentáře / dotazu

Komunikační údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné, abychom se mohli zabývat příslušnou záležitostí. Jakmile bude záležitost vyřízena, vymažeme komunikační údaje do 6 měsíců. 

Pokud od nás požadujete další informace tak, že se přihlásíte k odběru některého z našich zpravodajů nebo obchodních sdělení („marketingové údaje"). 

Marketingové údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání příslušných oznámení a/nebo zpravodajů a/nebo další marketingové komunikace.

Další podrobnosti viz oddíl 6 níže.

Požádáme vás o vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vám mohli tyto informace zaslat.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Marketingové údaje nebudeme uchovávat déle než 3 roky od našeho posledního kontaktu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

 

Dobrovolné údaje

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám poskytnete osobní údaje (například ve výše popsaných situacích), můžeme vás v souvislosti s konkrétním případem požádat o doplnění dalších údajů. Tyto informace budou označeny jako volitelné a slouží nám pro účely lepšího porozumění našim zákazníkům a pro účely odpovídajícího přizpůsobení našich služeb zákaznickým požadavkům.

Statistické údaje 

Shromažďujeme a používáme také agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje ("agregované údaje"). Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale v žádném případě neodhalují vaši totožnost. Můžeme například agregovat vaše údaje o využívání a zařízení, abychom vypočítali procento uživatelů našich webových stránek, kteří přistupují k určité funkci našich webových stránek. Agregované údaje používáme pouze pro naše vlastní obchodní účely.

Důvěrné údaje

Na našich webových stránkách jsou umístěny sekce, kde nám můžete poskytnout další informace, například když nám odešlete recenzi nebo zpětnou vazbu. V případě využití takových sekcí, prosím uvádějte vždy pouze takové informace, které jste nám ochotni poskytnout. Pokud nám prostřednictvím našich webových stránek odešlete hodnocení nebo zpětnou vazbu, mějte na paměti, že tyto informace budou viditelné i pro ostatní uživatele našich webových stránek.

 

 1. Marketingová komunikace

Obchodní sdělení a/nebo informační bulletiny od nás budete dostávat pouze (i) pokud si to přejete, (ii) pokud jste jedním z našich zákazníků, za předpokladu, že se tato komunikace bude týkat podobných produktů nebo služeb a pokud jste takovou komunikaci neodmítli nebo pokud (iii) jste právnickou osobou a tato komunikace souvisí s vaší (veřejně známou) obchodní činností.

V této souvislosti použijeme informace, které nám poskytnete, obvykle pouze vaše jméno a e-mailovou adresu.

Z odběru našich obchodních sdělení a informačních bulletinů se můžete kdykoliv odhlásit 

 1. kliknutím na možnost odhlásit se umístěné v dolní části každé takové komunikace, kterou vám zasíláme; nebo

 2. kontaktováním nás e-mailem nebo dopisem pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. 

Obecně vám budeme zasílat obchodní sdělení a/nebo informační bulletiny, dokud se nerozhodnete jejich odběr zrušit. Pokud se nám však nějakou dobu neozvete nebo si všimneme, že jste neodpověděli na naše e-maily po dobu 4 let, odstraníme vaše údaje z naší databáze. Nic vám nebrání v tom, abyste se kdykoli znovu přihlásili k odběru našich obchodních sdělení a/nebo informačních bulletinů.

 

 1. Informace, které o vás můžeme získat z jiných zdrojů (tj. ne od vás)

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, můžeme o vás získávat i osobní údaje z jiných zdrojů, jedná se především o následující případy.

 • Informace o vás můžeme získat, pokud používáte některou z dalších webových stránek, které provozujeme, nebo jiné produkty a/nebo služby, které poskytujeme. Při provozu webových stránek a poskytování produktů/služeb spolupracujeme také se smluvně sjednanými třetími stranami (včetně například subdodavatelů technických, platebních, analytických služeb atp.) a za určitých okolností tak od nich můžeme získat také informace o vás (vždy však pouze v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb). Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, které spočívají v poskytování našich služeb, sledování a zlepšování fungování našich webových stránek, produktů a služeb.

 • Informace z protokolů našich webových serverů, například informace o vašem počítači, jako je vaše IP adresa, operační systém a typ prohlížeče. Můžeme také shromažďovat informace o vyhledávání, které provádíte na našich webových stránkách, a o vaší interakci s komunikací, kterou vám zasíláme, například když otevřete e-mailové sdělení („údaje o využití a zařízení").  Tyto informace používáme pro správu systému a analýzu toho, jak lidé používají naše webové stránky a digitální platformy. Pomáhá nám to také poskytovat vhodnou infrastrukturu pro vaše online aktivity.  Právním základem pro toto zpracování může být za určitých podmínek (je-li to nezbytné pro správné zobrazení webových stránek) náš oprávněný zájem, který spočívá ve zobrazení a zajištění funkčnosti našich webových stránek. V ostatních případech je právním základem váš souhlas. 

 • Jak bylo uvedeno výše, shromažďujeme pomocí souborů cookies nebo jiných obdobných technologií uložených ve vašem zařízení informace o tom, jak používáte naše webové stránky, digitální produkty a služby. Soubory cookies obsahují informace, které jsou přenášeny na pevný disk vašeho počítače. Pomáhají nám zlepšovat obsah a fungování webových stránek a poskytovat vám lepší a zajímavější (personalizované) služby. Naše Zásady používání souborů cookies si můžete přečíst zde. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

 • Naše webové stránky vám mohou umožnit sdílet vaše zkušenosti a spojit se s námi také prostřednictvím sociálních sítí třetích stran jako je např. Facebook a Instagram. Takové informace můžeme shromažďovat z našich účtů, které v rámci sociálních sítí spravujeme, a to včetně lajků, sdílení a tweetů a dalšího obsahu. Vezměte na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci sociálních sítí se řídí samostatnými zásadami zpracování osobních údajů těchto sociálních sítí, na jejichž obsah nemáme vliv.

 • Informace, které o vás zjistíme z relevantních veřejně dostupných informačních zdrojů (např. obchodní rejstřík).

   

 1. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech v rámci EU/EHP. 

Přestože jsme se zavázali uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí, přenos informací v prostředí internetu není nikdy zcela bezpečný. Společně s našimi poskytovateli služeb uděláme vše, co je v našich silách, abychom vaše osobní údaje ochránili, ale musíme vás upozornit, že nám vaše údaje v prostředí internetu poskytujete na vaše vlastní riziko.

 

 1. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s osobami, které tyto informace potřebují znát k plnění svých povinností. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • V rámci skupiny Michelin (společnost COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN https://www.michelin.cz/) můžeme, je-li to nezbytné, vaše osobní údaje zpřístupnit i členům skupiny, což znamená našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem v rozsahu nezbytném pro stejné účely počátečního zpracování stanovené v těchto Zásadách. Osobní údaje nepředáváme společnostem skupiny Michelin se sídlem mimo Evropskou unii, pokud tyto společnosti sídlí v zemi, která nebyla příslušným evropským dozorovým orgánem uznána za zemi se stejnou nebo obdobnou úrovní ochrany osobních údajů. Aktuální seznam dcerčiných společností skupiny Michelin si můžete vyžádat prostřednictvím kontaktů uvedených níže (kapitola 13). 

 • Poskytovatelé služeb – ČEMAT může sdílet Vaše osobní údaje s vybranými smluvně sjednanými poskytovateli služeb, které můžeme využít ke zpracování vaší žádosti nebo k zajištění poskytování našich služeb. Tito poskytovatelé jednají naším jménem jako zpracovatelé osobních údajů ve smyslu GDPR a poskytují nám např. služby správy IT systému, hostingové a e-mailové služby a služby správy hodnocení a recenzí. 

Tito poskytovatelé služeb jsou ze zákona povinni uchovávat osobní údaje, které obdrželi, důvěrné a bezpečné a používat vaše osobní údaje pouze na základě našich pokynů.

Máte-li zájem o konkrétní seznam aktuálních příjemců vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami také:

 1. Z právních důvodů

Pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili povinnost uloženou nám zákonem, nebo abychom mohli vymáhat nebo uplatnit naše obchodní podmínky a další dohody; nebo abychom přiměřeným způsobem chránili práva, majetek nebo bezpečnost ČEMAT (skupiny Michelin), našich zákazníků nebo dalších osob. V této souvislosti můžeme vaše osobní údaje sdělit našim odborným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 1. Na základě vašeho souhlasu 

Třetí strany mohou shromažďovat informace o vás na našich webových stránkách prostřednictvím souborů cookies nebo podobných technologií, například za účelem poskytování personalizovaných reklam nebo profilování. Toto zpracování se řídí našimi Zásadami zpracování cookies, které jsou dostupné zde.

 

 1. Mezinárodní předávání osobních údajů

Vezměte na vědomí, že ČEMAT je součástí mezinárodní skupiny podniků Michelin a může tak předávat vaše osobní údaje členům skupiny a poskytovatelům služeb i mimo vaši domovskou zemi (většinou pro provozní a administrativní účely).

Vzhledem k tomu, že úroveň ochrany údajů se celosvětově liší, nepředáváme vaše osobní údaje společnostem skupiny Michelin nebo třetím společnostem mimo Evropskou unii, pokud tyto společnosti nesídlí v zemi, která poskytuje stejnou nebo obdobnou úroveň ochrany osobních údajů.

Pro předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků byla přijata závazná vnitřní pravidla upravující předávání osobních údajů mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Tato pravidla vycházejí ze závazných podnikových pravidel – politiky ochrany osobních údajů, které dodržují společnosti usazené v EU pro předávání osobních údajů mimo EU v rámci skupiny podniků. Tato pravidla jsou dostupná na vyžádání.

Jakékoliv případné předávání osobních údajů mimo EU/EHP se řídí buď odpovídajícími vnitropodnikovými pravidly příjemce nebo smlouvami obsahujícími standardní smluvní doložky ve znění Evropské komise tak, aby byla zaručena odpovídající míra ochrany osobních údajů.

 

 1. Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu přiměřenou účelu zpracování. Déle jsou vaše osobní údaje uchovány pouze v souvislosti s konkrétním (odůvodnitelným) případem, např. pro ochranu našich právních nároků. 

Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy jsou v souladu s českými právními předpisy uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti jsou zpracovávány po dobu danou příslušným právním předpisem.

Abychom určili přiměřenou dobu uchovávání osobních údajů, tam, kde doba zpracování není dána právními předpisy, zvažujeme vždy množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout i jinými prostředky (tj. bez zpracování osobních údajů). 

Další informace k době uchovávání najdete v části 5 Zásad výše. 

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich údajů: další informace naleznete níže v části Právo na vymazání.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje v anonymizované podobě (takže již nemohou být spojeny s vaší osobou) zpracovávat i po uplynutí doby zpracování pro výzkumné nebo statistické účely, takové údaje můžeme zpracovávat po neomezenou dobu.

 

 1. Vaše práva 

Právní předpisy o ochraně osobních údajů vám poskytují určitá práva, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. 

Jedná se o:

Právo být informován
Právo na přístup 
Právo na opravu 
Právo na vymazání 
Právo na omezení zpracování 
Právo na přenos 
Právo vznést námitku proti zpracování
Právo dávat pokyny i po vaší smrti
Právo podat stížnost dozorovému orgánu
Právo být informován

Máte právo být informováni o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, včetně toho, kdo jsme, jak používáme vaše osobní údaje, kde jsme je získali, komu je můžeme předat a jaká máte ve vztahu k vašim osobním údajům práva. 

Právo na přístup 

Máte právo získat přístup k osobním údajům, které o vás máme. Můžeme potvrdit, zda jsou vaše informace zpracovávány, a pokud si to vyžádáte, máte také právo získat kopie vašich osobních údajů. 

Právo na opravu 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na opravu a aktualizaci vašich osobních údajů. Pokud jsme vaše informace sdělili třetím stranám, pokud je to možné, budeme je informovat o všech aktualizacích, které nám poskytnete. 

Právo na vymazání 

Máte právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud není důvod, abychom je nadále zpracovávali. Okolnosti, za kterých můžete požádat o právo na výmaz (být zapomenut), zahrnují případy, kdy informace již nejsou potřebné ve vztahu k účelu, pro který byly původně shromážděny nebo zpracovány, a/nebo pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním.

Existují určité okolnosti, které uplatnění práva na výmaz omezují. Jde především o okolnosti, kdy je zpracování nadále nezbytné pro účely plnění smlouvy a/nebo právních povinností nebo pokud máme i nadále oprávněný zájem na zpracování, který převažuje nad vaším právem na výmaz. Pro více informací nás kontaktujte.

Právo na omezení zpracování

Máte také právo "zablokovat" nebo omezit zpracování vašich osobních údajů. Po dobu, na kterou toto právo uplatníme, nebudeme s vašimi osobními údaji nijak nakládat.

Právo na přenos 

Pokud chcete přesunout nebo převést své osobní údaje k jinému poskytovateli služeb nebo zkopírovat své informace pro své vlastní účely, máte právo na to, aby vaše informace byly převedeny na jinou osobu. 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem vašim, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. V případě námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu můžete obvykle takovému zpracování zabránit zaškrtnutím příslušných políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich údajů.

Máte právo nám dát pokyny, co si přejeme, abychom s vašimi osobními údaji dělali po vaší smrti.  Zaregistrujeme ji, a pokud se dozvíme, že k takové události došlo, budeme se řídit vašimi pokyny. 

Právo podat stížnost dozorovému orgánu

Máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. – další informace naleznete na adrese www.uoou.cz.  

 

 1. Co můžete dělat, když nejste spokojeni s tím, jak s osobními údaji nakládáme

Zavázali jsme se chránit a respektovat vaše soukromí. Pokud však nejste spokojeni s tím, jak shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, nebo máte zájem o více informací o vašich právech, můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

 • můžete nám poslat e-mail na adresu gdpr@cemat.cz 

 • Můžete nám zaslat dopis adresovaný na adresu ČEMAT trading, Čs. armády 184, Bohumín, 73551

 • Můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře 

Budeme s vámi spolupracovat na vyřešení jakýchkoli problémů a budeme se snažit co nejdříve odpovědět na jakoukoli otázku, kterou vznesete. 

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

ČEMAT má zavedena opatření na ochranu soukromí, bezpečnosti a integrity vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je omezen na ty zaměstnance a poskytovatele služeb, kteří tyto informace potřebují znát a kteří byli vyškoleni k dodržování pravidel důvěrnosti.

ČEMAT dbá na to, aby Vaše osobní údaje nebyly měněny, poškozovány nebo zpřístupňovány neoprávněným třetím osobám.

 

 1. Změny Zásad

Zásady můžeme čas od času změnit. Veškeré změny, které v Zásadách v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na této webové stránce. Pokud u nás máte online účet, můžeme vás o změnách informovat e-mailem nebo prostřednictvím vašeho účtu při příštím přihlášení.

Datum poslední aktualizace: leden 2023

 

Právní zásady

Tyto webové stránky zveřejňují:
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Francie
Phone : +33 473 32 20 00 Telekopie : +33 473 32 22 02
« Société en commandite par actions » au capital de 504 000 004 €.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
č. SIREN 855 200 507
č. TVA Intracommunautaire FR33855200507
Hostitel: ČEMAT trading, spol. s r.o.
Přečtěte si prosím pozorně toto právní upozornění před nahlédnutím do těchto webových stránek SPOLEČNOSTI ČEMAT  (www.cemat.cz) věnovaných prezentaci produktů společnosti.
Společnosti patřící do skupiny Michelin jsou samostatnými právnickými osobami a mají nezávislé právní postavení. S cílem usnadnit sdělování informací na těchto webových stránkách však mohou být použity následující termíny: "ČEMAT trading, spol. s r.o. ," "Skupina", "Michelin Group" a "nás"; tyto termíny se používají k označení všech společností ve Skupině, z nichž každá vykonává svou činnost nezávisle.

ČLÁNEK 1: ÚČEL

Účelem tohoto právního upozornění je stanovit podmínky, za kterých společnost ČEMAT trading, spol. s r.o.  zpřístupňuje vám tyto webové stránky a podmínky, kterými se řídí váš přístup k nim a jejich používání. Vaše používání webových stránek je podmíněno vaším dodržováním tohoto právního upozornění, které společnost ČEMAT trading, spol. s r.o.  si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo aktualizovat. Přístupem a používáním webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami tohoto právního upozornění.
Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, okamžitě se prosím zdržte přístupuk používání a/nebo používání těchto webových stránek.

ČLÁNEK 2:  PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM  A OBSAHU A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

2.1 Webové stránky: Přístup a použití

ČEMAT trading, spol. s r.o.  snaží se zajistit, aby webové stránky zůstaly dostupné, aniž by však byly vázány jakoukoli povinností tak učinit. Přístup na webové stránky může být změněn, dočasně pozastaven nebo potlačen za účelem údržby, aktualizace nebo z jakéhokoli jiného důvodu, zejména technického, právního nebo bezpečnostního charakteru.  ČEMAT trading, spol. s r.o.  nenese  odpovědnost za tato narušení nebo jakékoli následné důsledky pro uživatele.
Zavazujete se, že se zdržíte přístupu nebo používání webových stránek podvodným způsobem.

2.2 Obsah: Přístup a použití
Tato Webová stránka je přístupná všem uživatelům a obsahuje několik nadpisů, které prezentují, mimo jiné Úvod, produkty a jiné.
ČEMAT trading, spol. s r.o.  si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit, opravit, přerušit a/nebo stáhnout část nebo celý obsah a/nebo webové stránky.
ČEMAT trading, spol. s r.o.  uděluje vám právo stahovat, tisknout a používat obsah za následujících podmínek: (i) pokud je  k dispozici funkce stahování, (ii) pokud  je obsah používán pro nekomerční účely, (iii) a v dobré víře a (iv) pokud jsou oznámení o vlastnických právech i datum zveřejnění on-line uvedené v obsahu ponechány nedotčeny,  pokud jsou tyto informace uvedeny. Toto právo nesmí být v žádném případě vykládáno jako udělení licence, zejména pokud jde o ochrannou známku nebo logo.
Jakýkoli obsah třetích stran , jak je definován v článku 3.2, podléhá  příslušným podmínkám třetích stran.

2.3 Omezení použití

Není-li předem výslovně povoleno společností ČEMAT trading, spol. s r.o.  je zakázáno veškeré rozmnožování, zobrazování a používání jiné než výše uvedené, zejména:

 • jakékoli přizpůsobení, poskytnutí veřejnosti (vyžádané nebo jiné), distribuce, přenos v jakékoli formě, vytváření sítí, veřejná komunikace všech webových stránek nebo jejich části a všech děl, služeb, ochranných známek a veškerého materiálu nebo materiálu chráněného autorskými právy, který může být chráněn zákonem o duševním vlastnictví reprodukovaném na webových stránkách;
 • jakékoli extrakce nebo opětovné použití, a to i pro soukromé účely, podstatné části (z hlediska množství a / nebo kvality) obsahu databází vytvořených webovými stránkami nebo zpřístupněných na webových stránkách;
 • jakákoli opakovaná a systematická extrakce nebo opětovné použití, a to i pro soukromé účely, i malé části obsahu databází vytvořených webovými stránkami nebo zpřístupněných na webových stránkách;
 • jakýkoli odkaz, přístup, úprava, doplnění, vymazání, které se týkají systému automatizovaného zpracování pro zveřejnění online a mění podmínky zveřejnění nebo redakční politiku.

 

ČLÁNEK 3: PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

3.1 Obecně

Obsah (který zahrnuje, ale není omezen na informace, texty, soubory,  grafy, data, software, databázi, API, obrázky, fotografie, vizuály, videa a zvukové stopy, ochranné známky a loga, jakož i formu všech uvedených komponent a samotnou webovou stránku) je chráněn autorským právem a / nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah je výhradním vlastnictvím jeho vydavatele. Jakákoli kopie, reprodukce, reprezentace, použití, přizpůsobení, změna, úprava, překlad nebo šíření obsahu, ať už zcela nebo zčásti, ať už patří společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o.  nebo třetí straně, která udělila společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o.  práva k nim, jakýmkoli procesem, jsou nezákonná, bez ohledu na omezená práva udělená uživateli podle článku 4 níže a / nebo jakékoli soukromé kopie vyhrazené pro výhradní použití jeho držitelem. Obsah těchto webových stránek podléhá úpravám bez předchozího upozornění a je zveřejněn bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, a nesmí zakládat žádný nárok na náhradu. Obsah je chráněn Eline © 2013 nebo autorskými právy jejích partnerů. Loga jsou registrované ochranné známky.

3.2 Další pravidla týkající se obsahu třetích stran

Některý "obsah třetích stran" (mimo jiné včetně všech informací, textu, souborů,mágů, grafiky, vizuálů, softwaru, databáze, API, dat, zvukových stop, videa, fotografií, webového odkazu, webových stránek třetích stran, datových kanálů ze služeb sociálních sítí, rss kanálů z blogových příspěvků a datových knihoven a slovníků a dalšího obsahu a materiálu v jakémkoli formátu, získaného nebo odvozeného  ze zdrojů třetích stran, mimo  společnost ČEMAT trading, spol. s r.o. ) vám  mohou být zpřístupněny/zpřístupněny prostřednictvím, v rámci nebo ve spojení s vaším používáním webových stránek.
Veškerá práva duševního vlastnictví a licence k použití související s obsahem třetích stran jsou určeny příslušnými  podmínkami třetích stran.

ČLÁNEK 4: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Výměna informací e-mailem se společností ČEMAT trading, spol. s r.o. , musíte vyplnit e-mailové formuláře dostupné na webových stránkách.  ČEMAT trading, spol. s r.o.   Odpovědi společnosti na e-maily a poskytnutí přístupu k webovým stránkám a jejich obsahu nelze považovat za důkaz nebo za důkaz jakékoli reklamní, propagační nebo prodejní činnosti v zemi, kde se uživatel nachází.

ČLÁNEK 5: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů a politika cookies. 
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. ČEMAT trading, spol. s r.o.  nesdílí vaše osobní údaje s takovými webovými stránkami, s výjimkou případů, kdy se používají tlačítka sociálních sítí nebo pluginy. Pokud kliknete na odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek, podléháte vlastním postupům ochrany osobních údajů uvedených webových stránek, nad kterými společnost ČEMAT trading, spol. s r.o.   nemá žádnou kontrolu a pro kterou ČEMAT trading, spol. s r.o.  nemůže přijmout odpovědnost.

ČLÁNEK 6: OMEZENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

6.1 Obecné omezení
NENÍ-LI ZÁVAZNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY ZAKÁZÁNO JINAK, WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH PUBLIKOVANÝ A/NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÝ NA  WEBOVÝCH STRÁNKÁCH  NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, JAKÉKOLI POVAHY A ČEMAT TRADING, spol. s r.o.    VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI JAKÉKOLI POVAHY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉKOLI ČÁSTI NEBO CELÉHO OBSAHU A / NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK.   ČEMAT trading, spol. s r.o.   NENESE ODPOVĚDNOST, MIMO JINÉ  V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI KONTAMINACE VAŠICH VÝPOČETNÍCH  PROSTŘEDKŮ V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ VIRŮ NEBO JINÝCH IT INFEKCÍ. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ PŘIJMOUT VEŠKERÁ VHODNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH VÝPOČETNÍCH ZDROJŮ.
ČEMAT trading, spol. s r.o. , JEJÍ ŘEDITEL, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ NEBO PARTNEŘI UVEDENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍHO DELIKTU NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO NÁROKU ZA JAKOUKOLI ŠKODU, AŤ UŽ PŘÍMOU NEBO NEPŘÍMOU, NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU, NEBO JAKÉKOLI POVAHY, NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, ZEJMÉNA FINANČNÍ NEBO OBCHODNÍ POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z (NE)PŘÍSTUPUS K A / NEBO  (NE)  POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, MIMO JINÉ VČETNĚ OBSAHU TŘETÍCH STRAN (JAK JE DEFINOVÁNO V ČLÁNKU 3.2 VÝŠE).

6.2 Dodatečné omezení týkající se obsahu a webových stránek třetích stran

WEBOVÉ STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT JEDNODUCHÉ NEBO VLOŽENÉ ODKAZY NA OBSAH TŘETÍ ČÁSTIY, S POVOLENÍM DRUHÉHO PRO VLOŽENÉ ODKAZY.  BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ČEMAT trading, spol. s r.o.   NENESE ODPOVĚDNOST A NEMÁ ŽÁDNOU POVINNOST KONTROLOVAT, SLEDOVAT NEBO OPRAVOVAT TAKOVÝ OBSAH TŘETÍCH STRAN;  KROMĚ TOHO ČEMAT trading, spol. s r.o.   NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEJICH PŘÍSTUPNOST, RELEVANCI, DOSTUPNOST, OBSAH, REKLAMU, PRODUKTY A / NEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO Z NICH. V DŮSLEDKU TOHO ČEMAT trading, spol. s r.o.   NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ BY MOHLY VYPLYNOUT Z VAŠEHO (NE)PŘÍSTUPU K  OBSAHU TŘETÍCH STRAN NEBO (NE)POUŽITÍ OBSAHU TŘETÍCH  STRAN  A / NEBO ZA NEDODRŽENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI.

ČEMAT trading, spol. s r.o.   MŮŽE AKTUALIZOVAT, MĚNIT NEBO UPRAVOVAT WEBOVÉ STRÁNKY V DŮSLEDKU ZMĚNY NEBO NEDOSTUPNOSTI TAKOVÉHO OBSAHU NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍCH STRAN.  ČEMAT trading, spol. s r.o.  MŮŽE TAKÉ PŘESTAT POSKYTOVAT PŘÍSTUP K OBSAHU NEBO WEBOVÝM STRÁNKÁM TŘETÍCH STRAN  BEZ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM.

ČLÁNEK 7: ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Jakýkoli spor týkající se webových stránek nebo tohoto právního upozornění bude předložen českým soudům podle sídla společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. .  Spor bude řízen a vykládán v souladu s českým právem ve  věci samé, nezávisle na kolizi právních norem. Používání webových stránek znamená výslovný souhlas uživatele s použitím tohoto článku. V případě, že by některá z podmínek těchto právních informací měla být považována za nezákonnou, neplatnou nebo nepoužitelnou z jakéhokoli důvodu, bude považována za neplatnou součástí tohoto právního upozornění a nebude mít vliv na platnost nebo použití ostatních podmínek.

Právní upozornění : [31.5.2022]