Pokračujte bez souhlasu → ×
Vítejte na webu Čemat!
× Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu s aktivací cookies můžete (v závislosti na typu a funkčnosti jednotlivých cookies) nám a/nebo našim panterům umožnit následující procesy zpracování údajů: Párování a kombinování zdrojů offline dat, Propojení různých zařízení, Přijetí a použití automaticky zasílaných specifických vlastností zařízení pro identifikaci, Technické doručení (zobrazení) reklamy nebo obsahu, a Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb. Povolujete

Vaším souhlasem s výše uvedenými účely této webové stránce a jejím partnerům rovněž povolujete provozovat následující zpracování údajů: Párování a kombinování zdrojů offline dat, Propojení různých zařízení, Přijetí a použití automaticky zasílaných specifických vlastností zařízení pro identifikaci, Technické doručení (zobrazení) reklamy nebo obsahu, a Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb.

Úvod / Novinky / Stavební gumové pásy - tipy na údržbu

Stavební gumové pásy - tipy na údržbu

Údržba pásů je nezbytně důležitá pro výkon stroje, náklady a jeho provozuschopnost. Operátor stroje by měl pravidelně kontrolovat podvozek bagru, aby maximalizoval životnost gumového pásu. Také správná péče a kontrola hnacího ozubeného kola se vám vrátí v podobě delší životnosti pásů a snížením neplánovaných prostojů.
Pryžové pásy se používají v široké škále aplikací a provozů a během jejich životnosti může dojít k různým typům poškození. Poškození pásu často jen špatně vypadá, ale jeho funkčnost a výkon zůstávají nedotčeny. Jsou ale i poškození natolik závažná, že je třeba pás vyměnit.

Opatrujte ozubené hnací kolo

Když zjistíte předčasné opotřebení nebo poškození pásu, je to často známka opotřebovaného nebo vadného ozubeného kola. Opotřebované ozubené kolo je ve skutečnosti hlavní příčinou předčasného selhání pásů. Ozubené kolo však můžete vyměnit zlomek ceny nového pryžového pásu.

Je třeba zkontrolovat hlavně zuby kola. Ty se nasazují na vnitřní stranu běhounu pásu a jsou pečlivě vyrobeny tak, aby co nejlépe pasovaly s konkrétní značkou a typem bagru. Zkontrolujte, zda se na opotřebitelných špičkách neobjevuje profil „žraločí ploutve“ – ztenčení a ostření zubu. Toto ztenčení kovu spolu s případnými zlomenými zuby zhoršuje lícování zubu s pásem a vede k nadměrnému opotřebení samotného pásu. Zuby ve tvaru „žraločí ploutve“ vám říkají, že je čas vyměnit ozubené kolo.

Jakmile se ošetřený vnější kov opotřebuje, dochází k opotřebení pásu rychleji. Protože pásy a podvozek jsou navrženy tak, aby se opotřebovávaly společně, instalace nových pásů na opotřebovaný pásový systém výrazně sníží celkovou životnost pásů.


Zlepšete svou rutinu údržby a provozní techniku

Ve srovnání s pneumatikami umožňují pásy stroji pracovat ve velmi náročných a neobvyklých podmínkách. Při prací na různorodém povrchu a bez řádného školení obsluhy bagru může dojít k poškození nejen pásů, ale i podvozku a stroje.

Pravidelná kontrola stavu pásů a součástí podvozku je také zásadní pro celkovou životnost gumového pásu. Čištění celého pásového systému je zásadní pro zajištění dlouhé a produktivní životnosti. Nahromadění nečistot může způsobit nesouosost pásu, vychýlení, opotřebení ozubených kol a nadměrné napnutí. Pokaždé, když měníte pás, je ideální čas prohlédnout si celý podvozek a důkladně prozkoumat ozubená kola.

Pokud k přezutí pásového bagru vyžíváte externí servis, ujistěte se, že pásy i ozubená kola jsou na seznamu jimi prováděných kontrol. Výměna ozubeného kola je velmi jednoduchá a každý servis vám poskytne jak náhradní díly, tak odbornou pomoc s výměnou kola i pásu. Pokud si chcete pryžový pás vyměnit sami, zde máte snadný video návod, jak na to.