Úvod / Novinky / Tisková zpráva: ČEMAT spolupracuje se studenty Vysoké Školy Báňské

Tisková zpráva: ČEMAT spolupracuje se studenty Vysoké Školy Báňské

Společnost ČEMAT, přední dodavatel příslušenství k manipulační a stavební technice, nabídla spolupráci studentům Vysoké Školy Báňské, která byla v úvodu jara dojednána v rámci projektu SAFETY AGENT.
Celkem 3 studenti využili této nabídky prostřednictvím, které si rozšiřují odbornost o nové znalosti i praktické zkušenosti získané z reálného prostředí a okolí firmy ČEMAT. Jedná se o studenty bakalářských programů a prvního ročníku magisterského studia této ostravské univerzity.

Cílem projektu Safety Agent, je vytvoření partnerství mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou. Studenti jsou podpořeni, aby byli adaptabilní, flexibilní a stali se iniciátory vlastních pracovních kariér. Zapojené firmy mají možnost navázat či prohloubit spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy, získat studenty na praxi a spolupracovat na společných projektech.

V rámci konkrétní jedné spolupráce byla studentce katedry bezpečnostního managementu umožněna v měsíci dubnu odborná exkurze do firmy EUROPRINT a.s.. Společnosti zabývající se polygrafickou činností již v roce 2004 jako jedna z prvních v oblasti polygrafického průmyslu zavedla ISO normy do svých činností. V lednu 2013 již měla integrovaných dalších 5 ISO politik podporující environmentální politiku firmy.

Na úvod exkurze se studentka seznámila se základními bezpečnostními předpisy určenými pro návštěvníky firmy a dozvěděla se základní informace o aktivitách EUROPRINTU a.s. a o výrobní náplni společnosti. Následně měla možnost vidět technickou kontrolu přídavných zařízení, určených pro manipulaci s papírovými rolemi, z nichž jedno zařízení si jedna z největších tiskáren v České republice dlouhodobě pronajímá. Kontroly se provádějí dle doporučení výrobce každých 300 motohodin, nebo po půl roce provozu. Zařízení je kontrolováno z hlediska technických parametrů (kontaktní a dosedací plochy, vůle v čepech, stav pístnic apod.) tak, aby zařízení řádně plnilo svoji funkci. Poté proběhla samotná exkurze v provoze areálu. Na ploše 5000 m2 měla možnost seznámit se s jednotlivými zónami výrobní haly včetně plně robotické sekce nebo tiskařských rotačních strojů či knihařských linek. V průběhu exkurze, bylo studentce zodpovězeno několik otázek týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které napomohou k vypracování práce a zvýší znalosti z prostředí, které tento nadějný budoucí pracovník nyní studuje.

“Pokud se podaří vhodným způsobem aplikovat získané teoretické znalosti a dovednosti přímo v praxi a pokud se dostaví očekávané výsledky, stane se projekt velice cenným pro všechny zúčastněné strany,” uzavírá článek Michal Džupin, výkonný ředitel společnosti ČEMAT.
 

tz

 

Fotografie z tiskové haly EUROPRINT a.s.. Zleva Veronika Brázdilová, marketingová manažerka firmy ČEMAT, zprava Gabriela Hercíková, studentka Vysoké Školy Báňské.

 

Čemat.czautor: Čemat.cz