Úvod / Produkty / Pneumatiky / Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneumatikRecyklace pneumatik
 

Zákon č. 542/2020 Sb. o odpadech v § 12 ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování  ke zpětnému odběru.
 
Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně odevzdat bez ohledu na výrobní značku v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru

 
Náklady dle zákona č.542/2020 Sb., § 99, činí 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny.
 
 

Zpětný odběr pneumatik
Pověřený obchodník: Lukáš Blažek, +420 603 883 209,